curriculum vitae

 

              Arjen J. Zaal (ir.)

              10 februari 1974

              Amsterdam

 

 

 

              Opleidingen en dienstverbanden

 

2007 - 2012   JAM* Architecten

 

1999 - 2007   VenhoevenCS Architecture + Urbanism

 

1992 - 1998   Bouwkunde

              Technische Universiteit Delft

 

1998          Student-assistent Vakgroep Landschapsarchitectuur

              (onderzoek naar de Nederlandse droogmakerijen)

 

1996 - 1997   Stage Venhoeven CS Architecten

 

1986 - 1992   Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs

              Hervormd Lyceum West, Amsterdam

 

 

 

              Software beheersing

 

              Office

              Autocad

              Vectorworks

              Acrobat

              Photoshop

              Indesign

              Illustrator

              Muse

              Sketch Up

 

              Beheersing van alle programma’s draaiende onder

              zowel Windows als Mac

 

 

 

              Vaardigheden

 

              • Architect/Stedenbouwkundige/Interierarchitect

              • Projectleider/Teamleider

              • Verantwoordelijk voor meerdere projecten binnen

                dezelfde doorlooptijd

              • Verantwoordelijk voor opstellen en werken binnen

                lange- en korte termijnplanning

              • Verantwoordelijk voor opereren binnen budget

              • Verantwoordelijk voor tussen- en eindproduct

              • Verantwoordelijk voor diverse (Europese)

                aanbestedingen

              • Maken en geven van presentaties

              • Acquisitie van nieuwe opdrachten

              • Eerste aanspreekpersoon voor opdrachtgever

              • Stagebegeleider

 

 

 

              Werkzaamheden

 

1999 - heden   Selectie van werkzaamheden studio Octopus

2015          Studie brug naar Noord, Amsterdam - Architect,

              i.s.m. PAM bv en Grontmij

2015          Luchtbrug appartement, Rotterdam - Architect,

              i.s.m. D. Kruithof

2015          Meervoudige opdracht stedenbouwkundig plan 500

              woningen, Denzlingen Duitsland - Architect /

              Stedenbouwkundige, i.s.m. JAM*, René Kuiken

              Urbanism, Martijn Al en Inge Paessens

2014          Inrichting Winkel, Amsterdam - Architect

2014          Visie CPO Westlandgracht, Amsterdam - Architect

2014 - 2015   Behang- en Tafellinnencollectie ZOO, Ontwerper

2012 - 2014   Divers advieswerk voor Woningstichting 4Winden

2012 - 2013   Quickscan hergebruikmogelijkheden leegstaand

              kantoor voor Woningstichting 4Winden

2012          Ontwikkelen van een woongebouw van 4 tot 9

              woningen in de vorm van Collectief Particulier

              Opdrachtgeverschap

2011 - 2015   Freelance werkzaamheden bij diverse (interieur)

              architectenbureau's

2005          Woonhuis vrije kavel IJburg, Amsterdam -

              Architect, i.s.m JAM*

2000 - 2014   Diverse meubel- en verbouwontwerpen

1999 - 2001   Verbouw rijksmonument, Amsterdam - Architect,

              i.s.m JAM*

1999          Studie 5 typen vrijstaande woningen, Purmerend -

              Architect, i.s.m. D. Kruithof

 

1999 - 2012   Selectie van werkzaamheden JAM*

2010 - 2012   Vernieuwingsplan Jacob Geelbuurt, Amsterdam –

              Architect / Stedenbouwkundige

2011 - 2012   Haalbaarheidsonderzoek voor diverse locaties,

              Almere-Haven – Architect / Stedenbouwkundige

2011          Publicatie ‘MAXDAK’, studie naar duurzaam en

              multifunctioneel gebruik van daken in Amsterdam -

              Projectmedewerker i.s.m. Merosch

2010 - 2011   Verbouw en nieuwbouw Hemzaden B.V., Hem  -

              Architect

2009 - 2010   Verkavelingsplan Hilversum Lucentterrein -

              Architect / Projectleider

2009          Stedenbouwkundige Studie Spoorzone Nijmegen -

              Stedenbouwkundige / Projectleider

2008 - 2010   Studie verbouw / renovatie Rijkswaterstaatkantoor,

              Arnhem - Architect / Projectleider

2008 - 2010   Quickscan en Ambitiedocument Rijksweg A20 -

              Projectmedewerker

2007 - 2011   Diverse verkavelingsstudies en (ver)bouwopgaven,

              Architect /Stedenbouwkundige

2007 - 2010   5 appartementen in Collectief Opdrachtgeverschap,

              Amsterdam - Architect / Projectleider

2007 - 2008   Quickscan en Ambitiedocument Rijksweg N9 -

              Projectmedewerker

 

1999 - 2007   Selectie van werkzaamheden Venhoeven CS

2005 – 2007   Brede school (4 basisscholen, bibliotheek,

              peuterspeelzalen, buurthuis, gezondheidscentrum,

              sportfaciliteiten), schoolpleinen, appartementen

              en verdiepte parkeergarage, Leiden - Architect /

              Projectleider

2005          Visie routeontwerp snelwegtracé Rijksweg A4

              Amsterdam Antwerpen - Projectleider

2005          Vormgevingsvisie verlengde A4 Midden Delfland en

              Schiedam - Projectleider

2003 - 2007   Stedenbouwkundig ontwerp Kooiplein, Leiden -

              Stedenbouwkundige / Projectleider

2004          Interieur tandartspraktijk, Amsterdam -

              Architect / Projectleider

2004          Stedenbouwkundige studie Muiden en Weesp -

              Stedenbouwkundige

2003          Stedenbouwkundige studie haven- en duingebied,

              IJmuiden - Stedenbouwkundige / Projectleider

2002          Brede school, Leidsche Rijn - Architect

2002          Meervoudige opdracht brandweerkazerne, Leidsche

              Rijn - Architect / Projectleider

2001 - 2007   Diverse visies, meervoudige opdrachten en

              aanbestedingen - Architect / Projectleider

2000 - 2006   Woongebouw met eengezinswoningen, appartementen,

              parkeergarage en gemeenschappelijke tuin,

              Amsterdam - Architect / Projectleide

2000 - 2001   Inrichting openbaar plein, Amsterdam - Architect /

              Projectleider

2000          Interieur huisartsenpraktijk, Amsterdam -

              Architect / Projectleider

1999 - 2001   5 woontorens met parkeergarage en bedrijfsruimten,

              Amsterdam - Projectleider / Tekenaar

1999          Studie multifunctioneel gebouw, Amsterdam -

              Ontwerper

studio octopus

 info@studiooctopus.nl

+31 612202215