ZOO

ZOO

is een serie

behangen en tafelkleden,

gemaakt met tekeningen uit verschillende zoƶlogische en botanische collecties waaronder

de Iconographia Zoologica, een 19de-eeuwse verzameling dierkun-dige afbeeldingen, tot stand geko-

men door samenvoeging van diverse collecties in de bibliotheek van het Zoƶ-logisch Genootschap Natura Artis Magistra.

 

Studio Octopus brengt de prachtige, sfeervolle, uitbundige teken-ingen, die soms meer dan 200 jaar oud

zijn, opnieuw tot leven en maakt

de grote cultuur- en wetenschaps-historische waarde van de col-

lectie voor een groter pu-

bliek toegankelijk.

studio octopus

 info@studiooctopus.nl

+31 612202215